Toimintakertomus 2019

SIBELIUS-LUKION TUKI ry

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

1. YLEISTÄ

Toimintavuonna 2019 yhdistys jatkoi jo vakiintuneella linjalla osallistumalla koulun eri juhlatapahtumien tukemiseen vahvalla panoksella yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa sekä lukion henkilökunnan kanssa. Yhdistyksen kantavana periaatteena ja tavoitteena oli osaltaan mahdollistaa laadukas ja virikkeellinen toimintaympäristö tasapuolisesti lukion kaikille opiskelijoille.

Sibelius-lukion tuki ry:n (jäljempänä SLT) koordinoimaan vapaaehtoistyöhön osallistui toimintakaudella yli 30 lukiolaisten vanhempaa. Vapaaehtoistyön määrä vuonna 2019 oli aikaisempien vuosien tasolla koulun vuosittain toistuvien tapahtumien osalta, vapaaehtoistyön määrän ollessa arvioilta noin 200 tuntia.

Aikaisempien vuosien tapaan SLT osallistui vahvalla työpanoksella konserttien tuotannollisiin tehtäviin. Avustuksia myönnettiin muun muassa tuotantojen kustannuksiin, muusikoiden ja tanssijoiden matkojen ja projektien toteuttamiseen, pienlaitehankintoihin ja kaluston huoltoon. Yhdistys kustansi stipendejä sekä tuki oppilaskunnan ja tutoropiskelijoiden toimintaa mm. koulun oman Desibeli-lehden julkaisutoimintaa tukemalla. Lisäksi yhdistys myönsi lukion opiskelijoiden matka-avustuksia.

Toimintavuoden aikana käytännön toimien lisäksi käytiin keskustelua siitä, että yhdistyksen toiminta-ajatusta, tehtäviä ja koulun kanssa tehtävän yhteistyön muotoja tulee jatkossa kirkastaa ja terävöittää. Käytännön toimenpiteet tähän liittyen siirtyivät kuitenkin seuraaville toimintakausille aikataulu- ja taloussyistä.

2. TUOTANNOLLISET TEHTÄVÄT


SLT järjesti lukion tapahtumiin tuotannollista apua, kuten lippujen ja ohjelmien myyntiä, tilojen siivousta, narikan hoitamista, järjestyksenvalvontaa, kahvitarjoilua, muonitusta, roudausta ja kuljetusta. SLT koordinoi talkootyötä tiedottaen sekä rekrytoiden ja ohjeistaen vapaaehtoisia.
Yhdistys kertoi lukiolaisten huoltajille toiminnastaan koulun vanhempainilloissa sekä Wilma-palvelun ja sähköpostilistojen kautta. Vapaaehtoisia avustajia koottiin tilaisuuksiin Google forms -ilmoittautumisien avulla. Tapahtumista kerrottiin myös yhdistyksen nettisivuilla. SLT:n hallitus piti lyhyen puheen ensimmäisen vuosikurssin oppilaiden syksyn vanhempainillassa. Tämä todettiin hyväksi tavaksi levittää tietoa yhdistyksen toiminnasta juuri kouluun tulleiden opiskelijoiden vanhemmille, jotta heidät saadaan mukaan mahdollisimman laajasti vapaaehtoistehtäviin ja yhdistyksen toimintaan.


2.1. KEVÄTLUKUKAUDEN 2019 KONSERTTEJA, TILAISUUKSIA JA MUITA TAPAHTUMIA

 • RSO:n ystävät ry:n vuosikokoustilaisuus (kahvitarjoilu)
 • Vuosikokous 3.4.
 • Musikaalikonsertit Sibelius-lukiolla (lipunmyynti) 17.4. klo 16 ja 19, 18.4. klo 15 ja 18, 19.4. klo 15.

2.2
SYYSLUKUKAUDEN 2019 KONSERTTEJA, TILAISUUKSIA JA MUITA TAPAHTUMIA

 • Ensimmäisen vuositason opiskelijoiden vanhempien info-tilaisuus 22.8. tuki ry:n toiminnan esittely
 • Bändimaraton 4.11. Tavastialla
 • Maratonkonsertti 8.11. Sibelius-lukiolla (lipunmyynti ja ovien valvonta)o Joulushow kiertue 7.12. – 15.12. (Porvoo-Lempäälä-Ylöjärvi-Laitila-Huittinen-Hämeenkyrö- Kauhajoki-Seinäjoki-Riihimäki)
 • Joulushow Kulttuuritalo 17.12. (koululaiskonsertit 2kpl, iltakonsertti klo 19)3.

3. VARAINHANKINTA JA TALOUS

Yhdistys keräsi varoja järjestämällä tapahtumia yhteistyössä lukion esiintyjäryhmien ja opettajien kanssa. Toimintakauden tärkeimmät varainhankintatilaisuudet, maratonkonsertti ja bändimaraton tuottivat lipputuloina noin 8250€. Siten yhdistyksen tulot ja varainhankinta muiden pienempien tilaisuuksien tulojen kanssa olivat hieman yli 8500€, kun tarkastelun ulkopuolelle jätetään Joulushow 2019 -kiertue ja siihen liittyvät päätöskonsertit Kulttuuritalolla.

Toimintavuoden 2019 Joulushow-kiertue ja siihen liittyvät loppukonsertit menivät vuonna 2019 taloudellisesti erinomaisesti. Joulushown tuotto oli yhteensä noin 32658€.Tilikauden tulos oli 38262,38€ ylijäämäinen. Joulushown tuotto oli pokkeuksellinen, joka johtui projektin saamista opetus- ja kulttuuriministeriön tuista. Vastavaan tuottoon ei vuonna 2020 pyritä. Tästä syystä SLT varaa vuonna 2020 toteutettavan Juolushown tuotantoon 6000€ ja muihin menoihin, kuten soitinhuoltoihin, tanssimattoihin tai muihin vastaaviin hankintoihin, joita on edellisinä vuosina jouduttu siirtämään taloudellisista syistä tulevaisuuteen, noin 5000€.

4. AVUSTUKSET JA STIPENDIT

4.2. SLT jakoi yhdistykselle kertyneitä varoja toimintakaudella 2019 noin 15656€ avustuksina.o SLT myönsi raha-avustuksia muun muassa seuraaviin kohteisiin:

 • Soitinhuollot, pianonviritykset ja korjaukset (510€)
 • Soitinhankinnat, harmooni (500€)
 • Italian ystävyyskoulun matka-avustus (500€)
 • Desibeli-lehden painatuskulut (756€)
 • Sinfoniaorkesteri (1300€)

4.2. Stipendit ja oppilaskunnan palkitseminenKevätkaudella SLT myönsi seuraavat stipendit ja tunnustukset:

 • Musiikin stipendejä 17 x 50€
 • Kuvataiteen stipendejä 3 x 50€
 • Tanssitaiteen stipendejä 8 x 50€
 • Muut tunnustukset yhteensä 203,20€
 • Lisäksi avustettiin tutoropiskelijoiden kauden päätösjuhlaa 210€
 • Syksyllä ylioppilaille myönnettiin 9 x 50€ musiikin stipendiä.
 • Yksittäisiä muita stipendejä noin 400€
 • Vuonna 2019 SLT myönsi stipendejä yhteensä noin 3100€
 • Lisäksi maksettiin vuoden 2018 yksi Sävellyskilpailun palkinto (500€)


5. VUOSIKOKOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT

Sibelius-lukion tuki ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 3.4.2019 Sibelius-lukiolla. Hallitukseen valittiin Tiina Palin-Brummer (puheenjohtaja), Riikka Kannas, Emil Aarnio, Tia Ristimäki, Ahti Rissanen, Virpi Huhtanen, Maarit Oikari, Manna Kokko, Anna Lauttamus-Kauppila (varajäseneksi). Toiminnantarkastajana jatkoi Johanna Tuomi.


6. HALLITUKSEN TOIMINTA

Yhdistyksen vuosikokouksen 2018 jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus päätti seuraavista hallituksen nimetyistä tehtävistä:

 • hallituksen puheenjohtaja Tiina Palin-Brummer
 • hallituksen varapuheenjohtaja: Riikka Kannas
 • hallituksen sihteeri: Maarit Oikari
 • rahastonhoitaja: Tia Ristimäki
 • oppilaiden yhteyshenkilö: Emil Aarnio

Lassi Marttala jatkoi SLT:n palkkaamana kirjanpitäjänä. Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 7 kertaa, joista vuosikokouksen jälkeen uudella hallituksella oli vuoden aikana 3 kokousta. Lisäksi asioita hoidettiin ja päätöksiä tehtiin sähköpostikokouksilla. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistui lukion henkilökunnan ja oppilaskunnan edustajia. Koulun ja SLT ry:n vakituisena yhteyshenkilö on toiminut koulun musiikin apulaisrehtori Päivi Nummela. Oppilaskunnan edustaja hallituksessa on ollut Emil Aarnio.

Tässä toimintakertomuksessa mainittujen kehittämis- ja tuotannollisten töiden koordinoimisen lisäksi hallitus pyrki edelleen kehittämään ja selkeyttämään taloudenhoidon käytänteitä, viestintää sekä yhteistyötä lukion opettajien ja muun henkilökunnan sekä oppilaskunnan kanssa.

Hallitus jatkoi edellisen toimintakauden tapaan avustusten myöntämisessä ansaitsemisperiaatetta eli pääsääntöisesti avustusten saajien edellytetään osallistuvan avustusmäärärahoja kartuttavien tilaisuuksien järjestämiseen joko esiintyjinä tai muissa järjestelyissä.

Hallitus haluaa kiittää koulun opettajakuntaa ja muuta henkilökuntaa sekä koulun oppilaskuntaa erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä.

Sibelius-lukion tuki ry

Tiina Palin-Brummer, hallituksen puheenjohtaja