Vuosikokouksen esityslista


Sibelius-lukion Tuki ry:n vuosikokous

Aika 6.10.2020 klo 18.15

Paikka Teams-kokous

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja hallituksen jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä yksi tai kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tulevan toimintakauden hallintoa ja tilejä

10. Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen uusiksi säännöiksi

11. Kokouksen päättäminen

Linkki kokousmateriaalien koontisivulle